کنفرانس ها

افرنگ چه رویدادی پیش روی دارد؟

---

---

---

دوره های آموزشی

جدیدترین دوره هایی که منتشر شده

حضوری

روش تحقیق در مدیریت (مقدماتی)

مدرس : دکتر فرد

زمان شروع دوره : 1402/05/29-18:00

زمان پایان دوره : 1402/05/29-21:00

600000 تومان

حضوری

روش تحقیق در مدیریت (مقدماتی)

مدرس : دکتر فرد

زمان شروع دوره : 1402/05/29-18:00

زمان پایان دوره : 1402/05/29-21:00

600000 تومان

حضوری

نرم افزار Smart PLS (مقدماتی)

مدرس : دکتر فرد

زمان شروع دوره : 1402/05/31-18:00

زمان پایان دوره : 1402/05/31-21:00

700000 تومان

حضوری

نرم افزار Smart PLS (مقدماتی)

مدرس : دکتر فرد

زمان شروع دوره : 1402/05/31-18:00

زمان پایان دوره : 1402/05/31-21:00

700000 تومان

حضوری

آموزش مقاله نویسی در مدیریت (مقدماتی)

مدرس : دکتر فرد

زمان شروع دوره : 1402/06/01-18:00

زمان پایان دوره : 1402/06/01-21:00

600000 تومان

حضوری

آموزش مقاله نویسی در مدیریت (مقدماتی)

مدرس : دکتر فرد

زمان شروع دوره : 1402/06/01-18:00

زمان پایان دوره : 1402/06/01-21:00

600000 تومان

حضوری

روش تحقیق (پیشرفته)

مدرس : دکتر فرد

زمان شروع دوره : 1402/06/25-18:00

زمان پایان دوره : 1402/06/30-21:00

1000000 تومان

حضوری

روش تحقیق (پیشرفته)

مدرس : دکتر فرد

زمان شروع دوره : 1402/06/25-18:00

زمان پایان دوره : 1402/06/30-21:00

1000000 تومان

همکاری با دانشگاه ها

همکاری با دانشگاه ها

چگونه به سرعت دانش خود را ارتقا دهم؟

این افتخار ماست که به شما در یادگیری مهارت و دانش جدید کمک کنیم، اما آنچه شما باید انجام دهید چیست؟ چطور انگیزه خود را حفظ کنید؟

حساب کاربری بسازید و اطلاعات خود را تکمیل کنید

دوره یا کنفرانس مورد علاقه خود را پیدا و در آن ثبت نام کنید

هزینه فقط پرداخت پول نیست. زمان و تلاش هزینه اصلی شماست

طرح های مطالعاتی
طرح

وبلاگ

توضیحات پیش فرض