ملی

توضیحات

کارگاه یک روزه مهارت سخنرانی و سخنوری در جلسات ادا

پروفسور سمیعی

متخصص مغز و اعصاب

1400/10/26-15:00

وبلاگ

توضیحات پیش فرض